SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.karabinai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas prekes internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas prieš patvirtindamas pirkimą privalės iš naujo sutikti su pasikeitusiomis Taisyklėmis (pažymėdamas varnelę langelyje su prierašu „Aš perskaičiau ir sutinku su internetinės parduotuvės www.karabinai.lt taisyklėmis“). Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje www.karabinai.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.3. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. fiziniai asmenys;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruojantis internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. Jeigu pasirenkamas apmokėjimas kreditine kortele, Pirkėjas įveda savo kreditinės kortelės duomenis) Pirkėjas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą.

2.2. Internetinė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus internetinės parduotuvės teikiančius prekių pristatymo partnerius su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 . Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys yra registruojamos ir saugomos internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve apie tai pranešdamas Pardavėjui el.paštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis turėtų juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas bando pakenkti saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos www.karabinai.lt parduotuvėje nurodytos Eurais.

8.2. Apmokėjimo būdai

8.2.1. Bankiniu pavedimu

Pasirinkus mokėjimo būdą banko pavedimu, po užsakymo patvirtinimo Jums bus sugeneruota detali išankstinio apmokėjimo sąskaita. Ją apmokėti turite per 24 val. Jūsų pasirinktame banke. Neatlikus banko pavedimo per nurodytą laiką, prekių rezervacija anuliuojama. Pasirinkus šį mokėjimą būdą užsakymą imame vykdyti tik gavę Jūsų apmokėjimą. Apie tai Jus informuosime elektroniniu paštu.

Gavėjo pavadinimas Rasa Subačiūtė
Gavėjo sąskaita LT133500010001913997
Suma ir valiuta 00.00 EUR
Mokėjimo paskirtis Sąskaitos numeris pvz. KRB000001

Galite nurodyti ir šiuos papildomus duomenis, jeigu to reikalaujama Jūsų banke:

Banko pavadinimas: EVP International

Banko kodas: 35000

SWIFT: EVIULT21XXX

8.2.2. Per elektroninių pinigų įstaigos UAB „EVP International“ Paysera.lt sąskaitą

Jūs būsite nukreipti į "Paysera" sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą . Jums tereikės pasirinkti banką, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojatės, paspaudžiant ant banko logotipo ir būsite nukreipti į savo banko internetinį tinklapį, kuriame suvedę savo prisijungimo duomenis, matysite Jums jau suformuotą sąskaitą, kurią reikės patvirtinti ir apmokėti. Apie Jūsų atliktą apmokėjimą mes sužinosime netrukus po atsiskaitymo įvykdymo.Atsiskaityti per "Paysera" Jūs galite, jei esate nors vieno iš išvardytų bankų klientais:

AB Swedbank bankas;
AB DnB bankas;
AB SEB bankas;
AB Citadele bankas;
Danske Bankas;
AB Nordea Bank;
AB Šiaulių bankas;

Taip pat šia sistema galite atsiskaityti bet kuria mokėjimo kortele: VISA, Visa Electron, MasterCard ar Maestro;

8.2.3 Per elektroninių pinigų Paypal sistemą.

8.3. Gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas:

8.3.1. Gavus apmokėjimą prekes išsiunčiamos per 1-2 d.d. Siunčiant Lietuvos paštu, išsiunčiamos antradienį - šeštadienį. Siunčiant LpExpress paslaugomis pirmadienį - penktadienį. 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes ne vėliau kaip per 4-6 darbo dienas (išskyrus šventines dienas) nuo patvirtinimo apie apmokėjimą. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos internetinės parduotuvės parduodamos prekės išmatavimai ir savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės savo spalva gali neatitikti realios prekių spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.

11.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas).

11.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti pardavėją el. paštu: info@karabinai.lt

11.4. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Tuo atveju, kai prekė grąžinama, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.karabinai.lt internetinės parduotuvės skyrelyje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Meniu

Sukurkite nemokamą paskyrą, kad galėtumėte naudoti pageidavimų sąrašus.

Prisijungti